Mekarus Araç Kiralama, Adana Araç Kiralama, Mersin Araç Kiralama
loader

+90 850 224 04 08


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan 'mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik' gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar içinsözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiğigibidir.
 
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
 
SATICI: MEKARUS LTD. ŞTİ.
Adres: Hamidiye Mah Ataturk Cad. Irmak Apt Altı No 108/B Çamlıbel / Mersin
Tel: +90 850 224 04 08 
Email: info@mekarus.com
ALICI: Müşterilerin www.mekarus.com sitesinden hizmet talep ederken kullandıkları adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
 
SÖZLEŞMENİN KONUSU
 
Alıcının Satıcıya ait www.mekarus.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.mekarus.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan SİTE KULLANIM ŞARTLARI ve TRANSFER ŞARTLARI bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 
SÖZLEŞME TARİHİ
 
Müşterilerin www.mekarus.com sitesinden talep ettiği hizmetin kapsadığı tarihler esastır.
 
 MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
 
Satıcının sunduğu hizmet, müşterinin belirlediği transfer yerine göre yine müşterinin hizmet talep ederken belirlediği şekilde sağlanır.
 
TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
 
Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde hizmet talep edenlerin ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimiyükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir ve önceden web sitesinde yer alan TRANSFER ŞARTLARIgereğince ilgili işlem yapılır.
 
ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 
Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.
 
SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ
 
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.mekarus.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
 
MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI
 
www.mekarus.com internet sitesindeki bütün fiyatlar, internet sitemizde veya teyit amaçlıe-postada aksi belirtilmediği sürece, KDV ve diğer bütün vergileri (söz konusu vergilerdeyapılacak değişikliklere tabi olmak suretiyle) içerir halde görüntülenmektedir.Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksitbiçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamışbulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcıarasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.Web sitemizde bazı araçlarda ödeme seçeneği olarak sadece ön ödeme şartı oluşabilmektedir.Para transferi yapılacak bankadan kaynaklanan komisyon kesintileri ve sorumluluğu gönderentarafına aittir.
 
İPTAL VE DEĞİŞİKLİK
 
Tüketici, hizmetin başlamasına 12 saat kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği hizmetbedelinin tamamı kendisine iade edilir.Tüketici, hizmetin başlamasına 12 saatten az kalan süre içinde iptal taleplerinde tek yön hizmetbedelinin % 50 si iade edilir. (çift yön hizmet bedeli ödenmiş ise dönüş ücretinin tamamı geriiade edilir)Bu koşullar kampanyalı hizmetleri, erken rezervasyon veya indirimli rezervasyonları kapsamaz.Tüketici tarafından yapılan tarih değişikliklerinde iptal hükümleri geçerlidir.Tüketici, Acenteden satın alınan hizmetle ilgili hizmet sözleşmesi kurallarına uyacağını;3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenlealamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.Hizmetin ifasından sonra Tüketiciye ait kredi kartının Acentenin kusurundan kaynaklanmayan birşekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili bankaveya finans kuruluşunun hizmet bedelini Acenteye ödememesi halinde Tüketici, hizmet bedelindenve doğan zararlardan sorumludur.
 
GENEL HÜKÜMLER
 
Acente, hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil edecek transfer aracında yaşanacakmekanik arıza, trafik kazası, operasyonel aksaklıklar, hava muhalefeti, trafik sıkışıklığı,terör olayları, kolluk kuvvetlerinin uygulamaları, vb. nedenler dolayı transferinizigerçekleştiremeyeceğini anladığı andan itibaren en kısa sürede alternatif bir araç sağlanmayaçalışılacak ve/veya aksi durumda da bilgi verecektir.Yukarıda belirtmiş olduğumuz durumlarda ödemesi alınmış olan transfer ücretinin iadesitarafınıza kesintisiz olarak iade edilecek ve/veya böyle bir durumda Tüketicinin kendiimkânlarınızla sağlamış olduğu ulaşımdan kaynaklanan fiyat farkı da Acente tarafından Tüketiciyeödenecektir.
 
YÜRÜRLÜK
 
İş bu sözleşme gerektiği taktir de 2 nüsha halinde tanzim edilerek taraflarca imzalanacak olup,sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu maddeleriuygulanır.  Bu sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlık konusunda İstanbul mahkemesi ve icradaireleri yetkilidir.Sözleşmeyi kendim ve/veya rezervasyon formunda belirtmiş olduğum isimleri yazılı kişiler adınaokuyup, kabul ettiğimi beyan ettim.Bu beyanım; rezervasyon işlemini kendim yerine bir başkasının yürütmüş ve/veya imzalamış olmasıhalinde dahi geçerlidir.Tüketici olarak adımıza düzenlenmiş olan Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi  ve “Şartlar veKoşullar” sayfalarında belirtilen hükümlerinin tamamını, göndermiş olduğum rezervasyon formundayer alan bilgilerimin doğruluğunun sorumluluğunu, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu veAcentenin web sitesindeki bilgileri okuyup, anlayıp kabul ettiğimi beyan ederim.

Copyright © 2020 MEKARUS . All rights reserved.